Miejsce, terminy, opłaty

Miejsce

Miejscem Zjazdu będzie Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

Wydział Nauk Społecznych

 

Ul. Bażyńskiego 4

Terminy

01.03.2022

 rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień

30.05.2022

 zakończenie przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień

21.06.2022

informacja o akceptacji wystąpień

10.07.2022

termin wnoszenia obniżonej opłaty konferencyjnej

20.07.2022

publikacja ramowego programu zjazdu

30.07.2022

ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

01.09.2022

publikacja szczegółowego programu Zjazdu

12.09.2022

rozpoczęcie V Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

14.09.2022

zakończenie V Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Opłaty

Wpłata przed 10.07.2022 Wpłata po 10.07.2022
Członkowie PSPO (udział aktywny standard*)
400 zł
500 zł
Członkowie PSPO (udział aktywny premium**)
600 zł
700 zł
Nieczłonkowie PSPO (udział aktywny standard*)
450 zł
550 zł
Nieczłonkowie PSPO (udział aktywny premium**)
650 zł
750 zł
Doktoranci i studenci (udział aktywny standard*)
200 zł
300 zł
Doktoranci i studenci (udział aktywny premium**)
400 zł
500 zł
Udział bierny standard*
200 zł
300 zł
Udział bierny premium**
400 zł
500 zł

*Opłata konferencyjna standard obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, catering w trakcie konferencji.
**Opłata konferencyjna premium obejmuje dodatkowo udział w bankiecie.

Uwaga: brak wpłaty do 20.07.2022 jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto:

Uniwersytet Gdański
Ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
(Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43)

Tytuł wpłaty: KW0M-22 + imię i nazwisko + opłata konferencyjna standard lub premium 
(Prosimy w tytule przelewu nie dopisywać informacji o udziale w bankiecie)

Nawigacja

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

pspo2022@ug.edu.pl