Rejestracja

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń indywidualnych lub zbiorowych wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat) oraz streszczenia (max 250 słów) przez poniższy formularz.

Rejestracja została zamknięta

Termin nadsyłania zgłoszeń – 30.05.2022.

Sympozja

Warunkiem organizacji sympozjum jest udział minimum 5 osób, reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Prosimy o przesłanie abstraktów 5 prezentacji zorganizowanych tematycznie. Zgłoszenia sympozjum dokonuje organizator/organizatorka sympozjum. Zgłoszenia sympozjum muszą zawierać jedno streszczenie opisujące ogólne cele sympozjum i streszczenia dla każdego wystąpienia.

Referaty

Czas przeznaczony na wystąpienie w trakcie sesji tematycznych obejmuje 15 minut (5 minut po prezentacji zarezerwowane jest na pytania
i dyskusję). Na miejscu dostępne będą komputery z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie prezentacji (system Windows). Zachęcamy do zapisywania prezentacji w pliku .pdf. Prosimy o przynoszenie prezentacji zapisanych na nośniku danych (pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

Plakaty

Maksymalny rozmiar plakatu to B1 (70 cm x 90 cm) w orientacji pionowej. Prosimy o dostarczenie plakatów do recepcji w dniu prezentacji (zgodnie z programem szczegółowym).

Nawigacja

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

pspo2022@ug.edu.pl